De ambtelijke heroverwegingen waren donderdagmiddag nog niet verschenen, of de FNV gooide al een woedend persbericht de deur uit. De vakbond vindt het een schande dat de werkgroepen het lef hebben gehad ‘platte bezuinigingsvoorstellen’ te doen over verworvenheden als de WW (verkorten), bijstand en minimumloon (allebei verlagen).

Van de ongeleide woede van Jongerius c.s. snap ik helemaal niets. We zijn het er toch met z’n allen over eens dat er de komende jaren enorme bezuinigen nodig zijn? Moet we dat gat in de begroting van 30 miljard dan maar negeren?

Interessant genoeg blijkt deze week ook hoe je links kunt zijn en tóch aan heilige sociale huisjes kan tornen. In het maandblad van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman Stichting, verscheen een pamflet van een aantal jonge, links-liberale PvdA’ers. Onder leiding van Tweede Kamerlid Mei Li Vos hebben ze zich verenigd onder de naam Vrij Links. Andere ondertekenaars: filmregisseur en PvdA-lid Eddy...