Meet & Seat

KLM heeft een nieuwe service: Meet & Seat. Wie actief is op sociale netwerken als Facebook en LinkedIn kan bij het inchecken nagaan of er geestverwanten aan boord zijn. Bevalt het profiel, dan kan hij een plaatsje naast hem of haar bemachtigen voor een goede vluchtconversatie. Het is nog maar een eerste stap. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn een stoel te kiezen naast mensen van wie vaststaat dat zij niet snurken, niet wauwelen, geen sympathie voor de PVV of Ajax hebben en niet om de haverklap over je heen kruipen omdat ze naar de wc moeten. Kwestie van het goede profiel kiezen.