De getallen

‘Het professorenkabinet’, zo zou je Balkenende IV kunnen noemen. De ministersploeg kent vier (voormalig) hoogleraren en zes doctoren. Samen schreven ze 31 boeken (rapporten en nota’s niet meegerekend). Overigens kent het PvdA-smaldeel aanzienlijk meer schrijvers dan dat van het CDA: twintig boeken tegen zeven. Al komt dat grotendeels op conto van professor doctor Jacqueline Cramer, de nieuwe minister van VROM.

Prof.dr.mr. Jan Peter Balkenende (CDA)

Drs. Wouter Bos (PvdA)

Mr. André Rouvoet (CU)

Dr. Guusje ter Horst (PvdA)

Dr. Ab Klink (CDA)

Prof.dr. Ronald Plasterk (PvdA)

Ella Vogelaar (PvdA)

Prof.dr. Jacqueline Cramer (PvdA)

Drs. Maxime Verhagen (CDA)

Maria van der Hoeven (CDA)

Mr. Piet Hein Donner (CDA)

Gerda Verburg (CDA)

Prof. dr. mr. Ernst Hirsch Ballin (CDA)

Ir. Camiel Eurlings (CDA)

Eimert van Middelkoop (CU)

Drs. Bert Koenders (PvdA)