Occupy Wall Street begon met een oproep van het Canadese anticonsumentisme-magazine Adbusters om Wall Street te bezetten. Op 17 september trokken de eerste jongeren naar het financiële hart, maar ze kwamen niet verder dan het Zuccotti Park. Er werd een New York General Assembly opgericht die op democratische wijze de actiepunten zou gaan verwoorden. De weinige media die de bezettingsactie versloegen, deden dat op spottende toon, want de verzameling demonstranten bleek een kakofonie aan eisen te scanderen, samengevat als Het Probleem. Een cartoon van Stuart MacMillan vat dat treffend samen: door kortzichtigheid en winstbejag wordt een voorschot genomen op de toekomst, waardoor er voor latere generaties weinig overblijft.