De helft van de Nederlandse vrouwen overlijdt aan hart- en vaatziekten, voor een groot deel omdat zij de symptomen niet herkennen of bagatelliseren. In Nederland gaat er pas sinds drie jaar specifiek onderzoeksgeld naar de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Cardioloog Harriette Verwey vindt dat vrouwen moeten worden losgeweekt van de mannen in de geneeskunde.

Mannen exploderen. Vrouwen eroderen. Het staat op een powerpoint-dia die de Amerikaanse arts Noel Bairey Merz in 2011 in Los Angeles liet zien tijdens haar TED-talk over hart- en vaatziekten bij vrouwen, getiteld: The single biggest health threat women face. Het publiek van hoofdzakelijk vrouwen tussen de twintig en de zeventig gniffelt. ‘Jaja, u gaat een paar interessante analogieën aantreffen in deze presentatie,’ zegt Bairey Merz.

Het gelach verstomt als ze een plaatje weergeeft van de doorsneden van twee kransslagaders na een infarct: een van een man, een van een vrouw. Je hoeft geen cardiovasculair...