Economie

Het kabinet Balkenende IV bewijst met zijn jongste begroting het gelijk van zijn grote inspirator. Want, zo sprak Jezus tegen zijn discipelen: ‘…voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke het koninkrijk van God binnen te komen.’ Rijk zijn én goed zijn; dat valt lastig te combineren.

Als we ervan uitgaan dat Nederland rijk is en dat het in het licht van onze christelijke traditie goed is om zuinig en sociaal te zijn, dan laat de kritiek op de miljoenennota zich duiden aan de hand van de volgende twee stellingen: 1) Het is moeilijk zuinig te zijn als je veel geld hebt. 2) Het is moeilijk sociaal te zijn zonder veel geld uit te geven.

Eerst stelling 1. Zuinig zijn is eenvoudig voor mensen die geen cent te makken hebben. Zelfbeperking wordt pas een deugd als je middelen tot je beschikking hebt. Voor Wouter Bos, die in 2009 als minister van Financiën een kleine tweehonderd miljard euro binnen verwacht te krijgen, is het...