Max van Weezel over de kloof tussen het kabinet en de oppositie en of Dijsselbloem deze zal kunnen dichten.

Vlak voor de derde dinsdag van september kregen oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en griffier Jacqueline Biesheuvel de Prinsjesprijs uitgereikt, bestemd voor personen die ‘een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de parlementaire democratie in ons land’.

De jury, waarvan ondergetekende deel uitmaakte, prees de voorbeeldige manier waarop Biesheuvel en Verbeet de eerste kabinetsformatie hadden voorbereid die buiten de koningin om ging. Geen sinecure, want de Kamer had wel het Reglement van Orde veranderd om rechtstreekse aanwijzing van een informateur mogelijk te maken, maar dat besluit kende nogal wat losse eindjes.

Staatsrechtgeleerden en journalisten hadden voorspeld dat het een zooitje zou worden. Kamervoorzitter en griffier voorkwamen dat. Verbeet riep de fractievoorzitters bijeen, Biesheuvel regelde het contact met het ministerie van Algemene...