Literaire berichten

Dat Amsterdam, of de Randstad, het centrum van de Nederlandse cultuur heet te zijn, is een gedachte die niet iedereen aanstaat. Daarom steken van tijd tot tijd ook de buitengewesten hun vinger op. Ditmaal komt de wind uit het Noorden. In het Dagblad van het Noorden laat Henk Blanken weten dat de Groningse en Drentse poëzie niet alleen niet onderdoet voor die uit Amsterdam of, ander dichtersnest, Utrecht, maar er zelfs bovenuit steekt: Anneke Claus (foto), de Groningse stadsdichter, zou tot in Vlaanderen gelezen moeten worden, Bart F.M. Droog, de Groningse onruststoker, en Tjitse Hofman (foto), kunnen zich meten met de beste podiumdichters.

Volgens Blanken hebben de reputaties van oudere Groningse dichters als Jean-Pierre Rawie, Driek van Wissen, Rutger Kopland, Gerrit Krol, Tonnus Oosterhoff, (bonter gezelschap is welhaast niet denkbaar), de noordelijke poëzie een boost gegeven en moeten we behalve genoemde poëten zeker ook Kasper Peters, Jane Leusink, André...