Beroepspokeraars die het Amsterdamse casino zo’n beetje als tweede huiskamer beschouwen, breken zich het hoofd over het raadselachtige lot van hun Eritrese collega Yohan Abraha. Deze werd op vrijdagochtend 4 maart dood gevonden in de studentenflat Uilenstede, waar hij een kamer bewoonde.

Omdat geen familieleden bekend waren, wilde de Amstelveen het slachtoffer binnen twee dagen ‘van gemeentewege’ begraven. Dankzij een bliksemactie van de Eritrese gemeenschap en Nederlandse vrienden lukte het op het nippertje om twee broers van Abraha op te sporen. Na een rouwplechtigheid in de Eritrese koptisch-orthodoxe kerk in Amstelveen werd het lichaam van de overledene naar zijn vaderland getransporteerd en daar begraven.

Het mysterie was daarmee allerminst de wereld uit. Yohan Abraha bleek in werkelijkheid Negassi Seyoum te heten. Waarom veranderde hij zijn identiteit? En waar is het fortuin gebleven dat Seyoum, alias Abraha, heimelijk zou hebben vergaard? Zou er iemand geweest zijn...