14-02-2004
Door Thomas von der Dunk

Sinds Nixon zijn wij vanuit het Witte Huis nooit meer zo grof voorgelogen als het afgelopen jaar. Wanneer durft de Nederlandse regering onder ogen te zien dat zij enorm bedonderd is?

De afgelopen weken brachten de totale deconfiture van de Amerikaanse Irak-politiek. Een toenemend aantal aanslagen op steeds grotere schaal in plaats van toenemende stabiliteit. Een sjiitische meerderheid die zich steeds luidruchtiger tegen de bezetting keert. En bovenal: de ‘bewijsvoering’ tegen Saddam Hoessein die als een kaartenhuis in elkaar is gezakt. In Washington spreekt men elkaar steeds openlijker tegen. Waar Bush en vice-president Dick Cheney nog met veel gedraai aan hun ‘gelijk’ proberen vast te houden, moeten Colin Powell en CIA-chef George Tenet toegeven dat er gewoon geen massavernietigingswapens waren. Nog even en ze delen mee dat ze dat altijd al wisten en dat die hele diapresentatie in de Veiligheidsraad op eigenhandig geknoei beruste.

‘Gij...