De kosten van de AWBZ lopen uit de hand. Welke politicus gaat over het onderwerp struikelen?

Goede kans dat de verkiezingen van 12 september niet over de Europese monetaire dictatuur, de schandelijke forensen belasting of sneller rijden op de A2 gaan, maar over de gezondheidszorg.

De Volkskrant slaagde erin nog net op tijd een nieuw onderwerp te agenderen: zet het mes in de AWBZ, de wet die de zorg aan chronisch zieken, ouderen en gehandicapten regelt. De kosten van die AWBZ lopen hoog op. De krant sprak met drie experts die korte metten met de dure volksverzekering maken: oud-topambtenaar Roel Bekker, gezondheidseconoom Marcel Canoy en CEO Marco Meerdink van Woonzorg Nederland.

Via de AWBZ kwam veel te veel voor vergoeding in aanmerking: incontinentieluiers, rollators, de doventolk, het ziekenvervoer. Waarom konden mensen dat niet zelf betalen? Meerdink, filosofisch: ‘Ouderdom hoort bij het leven, de vraag is of je daarvoor überhaupt verzekerd moet zijn.’ Bekker: ‘Als...