Hoogleraar filosofie mens en techniek

‘De mens ontwerpt zichzelf. Dat is altijd zo geweest. Maar we moeten onszelf steeds méér leren ontwerpen, omdat we technologisch gezien steeds meer kunnen. We begrijpen steeds beter hoe diep de verwevenheid van mens en techniek is. De technologieën waarmee wij als mens een relatie aangaan met de wereld om ons heen bepalen hoe wij onszelf zien. Het feit dat wij zijn gaan schrijven, heeft ons gemaakt tot de mensen die wij nu zijn. De mens is een technologisch wezen. Dat is geen vervreemding van onze “natuurlijke staat”, het maakt ons juist tot mens. En die technologie daagt ons steeds meer uit om onszelf te ontwerpen. Wij krijgen nu meer verantwoordelijkheid in de beslissing hoe wij ons als lichamelijke, biologische wezens inrichten. Onze hersenen worden manipuleerbaar met hersenimplantaten, onze ledematen met protheses, onze stemmingen zijn veran-derbaar met medicijnen. Als we een nieuwe diagnostiek hebben om de medische toestand van onze...