Beschouwing / Politieke zedenschets van stendhal

‘Liefde is zoiets als wat men aan de hemel de melkweg noemt, een fonkelende opeenhoping van duizenden kleine sterren, waarvan elk op zich vaak nog een nevel is. In de literatuur hierover lezen we over vier-, vijfhonderd kleine opeenvolgende, vrij moeilijk te identificeren emoties, waaruit deze hartstocht is samengesteld en die dan ook nog de minst fijne vertegenwoordigen en ook nog vaak de verkeerde omdat ze bijzaak in plaats van hoofdzaak zijn.’

Zo staat het in een ‘Eerste poging tot voorwoord’ dat Stendhal in 1822 voor De l’amour heeft geschreven, een boek dat een wetenschappelijke theorie van de liefde probeerde te zijn. Het citaat bevat zowel een hopeloze als een hoopvolle vaststelling. Hopeloos omdat een melkweg veel te vormeloos is om er ooit je weg in te kunnen vinden, hoopvol omdat er in die bijna oneindige veelheid van emoties kennelijk nog wel een rangorde van hoofd- en bijzaken bestaat, die de verliefde met...