Kunst

De overheid als charitatieve ondersteuner der kunsten behoort tot het verleden. Staatssecretaris Halbe Zijlstra vindt dat de cultuursector zichzelf moet bedruipen. Voor dat standpunt zijn medestanders te vinden, maar de snelheid waarmee deze staatssecretaris het landschap wil herinrichten, biedt weinig heil. Een alternatief voor een terugtrekkende overheid is er nog niet en de doorgevoerde bezuinigingen lijken onzalig en ondoordacht. In tegenstelling tot wat Zijlstra denkt, zal de ingeslagen ramkoers contraproductief werken. Een alternatief is vereist, maar is dat ook voorhanden?

Sinds kort wordt er weer volop gedebatteerd over het mecenaat, een deftig woord voor rijke lui die graag hun eigen status bevestigd zien door ruimhartig een deel van hun vermogen te schenken aan cultuur. Daar is natuurlijk helemaal niets mis mee en al helemaal niet nu de vraag naar geld nijpend is. Wat maakt het ons uit dat die gulle gevers een zaaltje, een kunstprijs of zelfs een museum naar zich...