Succes

Het schijnt niet verstandig te zijn in Nederland het hoofd boven het maaiveld uit te steken. Daarom heeft Ivo Niehe vermoedelijk besloten zijn lichaam buiten de dampkring te brengen, ver buiten het bereik van enige zeis. Per satelliet hield hij maandagavond in Pauw & Witteman een monoloog van bijna drie minuten over zijn aan Yves Montand gewijde show, die hij die avond in Parijs had opgevoerd. Korte samenvatting: ‘Ik ben een belachelijk groot succes.’ Vrijdag keert hij terug op aarde om daar in levenden lijve nog veel meer over te vertellen bij P&W. Dan zal hij vast ook over dat ellendige maaiveld beginnen.