Harmonie

Moesten wij vorige week al het slechte nieuws brengen dat Nederland het wereldwijd steeds minder doet met het milieu, nu moeten we helaas melden dat het wat vrede en harmonie betreft ook achteruit kachelt. Op de Global Peace Index is Nederland in vijf jaar tijd acht plaatsen gedaald (van 20 naar 28). Het is nog geen Irak, Soedan, Afghanistan of Somalië, die de plaatsen 155 t/m 158 innemen, maar het is wrang dat Nederland staten als Singapore, Maleisië, Taiwan en Polen voor moet laten gaan.

De vorsers kijken naar alle indicatoren die vrede en harmonie in de weg staan, van vermeende criminaliteit tot betrokkenheid bij gewapende conflicten. Veel is ontleend aan statistieken van de Verenigde Naties en The Economist Intelligence Unit. Het lijkt erop dat de missie in Afghanistan Nederland geen goed doet. Ook de wapenexport is kennelijk gegroeid. Het goede nieuws is dat de ‘politieke stabiliteit’ in de ogen van de vredesduiven nog steeds behoorlijk is.

De top tien van de...