Politieke puzzel

De eerste zin zet de toon. Welke eerste zinnen uit de inleiding van de verkiezingsprogramma’s horen bij welke partij?

1.’Daad bij het woord.’

2.’Het gaat om iedereen.’

3.’Nederland heeft behoefte aan vooruitgang, aan een nieuw perspectief en aan nieuwe kansen.’

4.’D66 wil vooruit.’

5.’Het is tijd om aan de slag te gaan.’

6.Deze partij heeft standpunten, (nog) geen inleiding.

7.’Het valt moeilijk te ontkennen.’

8.’De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht.’

9.’Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden.’

10.Programma verschijnt over twee weken.

(Oplossing: 1=SGP, 2=CDA, 3=PvdA, 4=D66, 5= GroenLinks, 6 = VVD, 7 = ChristenUnie, 8 = Partij voor de Dieren, 9=SP, 10=PVV)

En de laatste zin van de inleiding moet een paukenslag zijn. Welke hoort bij welke partij?

1.’De daad bij het woord, opdat het ons land wel ga!’

2.’De toekomst van onze kinderen vraagt om nieuwe keuzes.’

3.’Want alleen zo stomen wij ons land klaar voor de...