50 jaar Silent Spring

Als het in verkiezingstijd al over het milieu ging, deden politici een poging elkaar te overtroeven in het zo vaak mogelijk laten vallen van het woord ‘duurzaam’. Over milieuverontreiniging zwegen zelfs Samsom en Sap in alle talen. Onopge­merkt in het campagnegewoel bleef de vorige week verschenen eerste Global Chemicals Outlook van het milieubureau van de Verenigde Naties. Gezondheids- en milieuschade door chemicaliën neemt toe, niet af, constateert het milieubureau.

Vijf verontrustende feiten:

1. Chemicaliën uit industrie en landbouw staan met jaarlijks meer dan 1 miljoen doden in de top-5 van doodsoorzaken.

2. Maar een fractie van de meer dan 140.000 chemicaliën die op de markt zijn, is grondig beoordeeld op de effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu.

3. Van de enorme hoeveelheden elektronisch afval dat rijk is aan chemicaliën wordt in Europa naar schatting 75% en in de VS 80% niet gerecycled.

4. Chemische vervuiling leidt tot steeds...