SIRE-speak

De Stichting Ideële Reclame (SIRE) roept sinds vijfenveertig jaar de mensheid via radio en tv op tot verantwoord gedrag. De slogan van de jongste campagne luidt: ‘Toleran­tie. Daar knapt heel Nederland van op.’ Sym­pathiek, maar de grote vraag is natuurlijk: zou het helpen? ‘Nou en of!’ roept SIRE-directeur Pim Slie­rings, die direct een lijstje opdreunt van onster­felijk gebleken SIRE-reclamekreten:

– ‘Je bent een rund als je met vuurwerk stunt’ (1974-2000);

– ‘Wie is toch die man die op zondag altijd het vlees komt snijden?’ (1997);

– ‘De maatschappij, dat ben jij’ (1998-2002);

– ‘Kort lontje’ (2006).

‘Het begrip 65+ werd door SIRE uitgevonden, en het woord donorcodicil,’ weet Slierings. Hij erkent dat een slogan die het taalgebruik binnensluipt niet automatisch op gedragsbeïnvloeding hoeft te duiden. Slierings somt op wat wél werd bewezen:

– Na de campagne Aardige mensen (2009) gaf ruim dertig procent van de ondervraagden aan ‘bewuster te zijn geworden van...