Zorgkosten

De verhoging van de zorgpremies drijft niet alleen de achterban van de VVD tot wanhoop. Menige verzekerde dreigt uit te wijken naar een land waar de financiering van de gezondheidszorg gunstiger geregeld is. Waar moeten ze naartoe? Het blijkt knap lastig om te achterhalen welk beschaafd land de beste medische verzorging tegen de beste prijs biedt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waagde zich voor het laatst in 2000 aan een kwalitatieve rangschikking van de gezondheidszorg per natie, lettend op laagdrempeligheid, levensverwachting en de hoogte van de eigen bijdrage. De VS stond op de 37ste plaats, Nederland op 17, tussen Luxemburg (16) en Groot-Brittannië (18). Grote winnaar was Frankrijk, waar het gros van de kosten voor rekening van de staat kwam, gevolgd door Italië en San Marino, Andorra en Malta. Het WHO-rapport werd zo gekraakt, dat een vervolgstudie uitbleef. De (voor zover valt na te gaan) recentste poging de kwaliteit van het zorgstelsel per land te...