Helse pausen

Met het aftreden van Paus Benedictus XVI moet het Vaticaan al redelijk snel na zijn uitverkiezing weer op zoek naar een opvolger. In de loop der eeuwen zijn er al heel wat pausen voorbijgekomen. Hieronder een curieuze greep uit een lange lijst van mannen die de eer hadden om plaatsbekleder van Jezus Christus op aarde te mogen zijn: zij namen het niet zo nauw met het idee van Pacem in Terris.

Sergius III (904-911) heeft de twijfelachtige eer de enige paus te zijn die het bevel gaf om een andere paus te vermoorden. Hij liet in 904 zijn voorganger wurgen en nam bezit van zijn troon.

Stefanus VI (896-897) liet het negen maanden oude lijk van zijn voorganger opgraven zodat het terecht kon staan tijdens wat men later ‘de raarste en meest afschuwelijke rechtszaak ooit’ zou noemen (zie afbeelding). De ‘verdachte’ werd intens gehaat door Stefanus VI en uiteindelijk schuldig bevonden.

Benedictus IX (1032-1048) werd door collega’s gezien als een ‘demon’ en vieze...