‘Ogooglebar’

Google heeft bezwaar aangetekend bij de Zweedse Taalunie tegen opname van de term ogooglebar in de lijst met nieuwe woorden. Het betekent zoveel als ‘niet te googelen’. Als in: ‘Ik heb vanavond een afspraakje, maar die jongen is totaal ogooglebar. Hij kan wel een maniak zijn.’ Google wijst erop dat er niet gerommeld mag worden met zijn beschermde merknaam. De Taalunie had geen zin in deze strijd en heeft het van de lijst afgevoerd. Maar de kleine kwestie herinnert aan de creativiteit van de Zweden om nieuwe begrippen een eigen, klinkende naam te geven. Dit lijstje voorbeelden uit de moderne digitale tijd danken we aan de website van de Atlantic Monthly, die het weer overgenomen heeft van… enz.

– Bloggbävning. Letterlijk: blog-aardbeving. Als zo veel bloggers het over hetzelfde onderwerp hebben dat het ook door de traditionele media wordt opgepikt is er sprake van een bloggbävning.

– Nomofob. Van: no mobile phone phobia. Iemand die bang is om lang...