Provinciaals

Dat een minister van Binnenlandse Zaken ook maar een mens is die niet alles weet, blijkt uit de brief van Ronald Plasterk bij het ontwerpvoorstel om de drie provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland te laten fuseren:

– De voorlopige naam is ‘Noordvleugel’, een term die al jaren in alle ambtelijke stukken wordt gebezigd en een wat nauwe blik op de kaart van Nederland verraadt. De naam is velen een gruwel, blijkt uit de eerste reacties: ‘Ben ik dan straks een Noordvleugelaar?’ Maar geen zorgen, de minister vindt het prima als de provincies gezamenlijk een geheel nieuwe naam verzinnen.

– Wordt het Haarlem, Utrecht, Almere of Amsterdam? De minister weet niet welke plaats het meest in aanmerking komt om te dienen als zetel van het nieuwe provinciebestuur. Ook dat mogen ze zelf uitzoeken. Misschien ligt hier een Europese Unie-oplossing voor de hand: Statenleden pendelen tussen de drie steden om niemand tekort te doen.

– Hoort Flevoland er wel bij? Almere...