Onderzoek

Uit een wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de dagbladen het moeilijker zouden hebben zonder wetenschappelijk onderzoek. Dit is gebaseerd op een proef onder de landelijke dagbladen op maandag 30 september. Daarin staan de uitkomsten van zestien onderzoeken:

1.Vrouwen tot 45 jaar zijn hoger opgeleid dan mannen.

2.In het jaar na de geboorte van hun eerste kind slapen ouders gemiddeld 44 dagen minder.

3.Het ingrediënt staat meer centraal in de meeste restaurants.

4.Starters in de misdaad zijn ouder dan gedacht.

5.Meer geld naar zorg betekent minder kankerpatiënten die overlijden.

6.28 procent van de Nederlanders denkt niet na over hun pensioen.

7.Mensen die bang zijn voor spinnen denken dat die groter zijn dan ze echt zijn.

8.Angsttherapie kan het beste ’s nachts plaatsvinden.

9.De beveiligingschip van luxe auto’s is te kraken.

10.De mens kan tien verschillende geuren van elkaar onderscheiden.

11.Dieren hebben een tweede biologische klok die draait op de...