Corrupt

Hoewel de Nederlandse bevolking gelooft dat corruptie wijdverspreid is, blijkt daar in de praktijk weinig van (maar dat kan veranderen, waarschuwt minister Plasterk, zie pagina 8). De Europese Unie noemt corruptie wel een wijdverbreid probleem in Europa. Meer dan eenderde van de ondernemingen zegt dat het daardoor bij openbare aanbestedingen orders heeft gemist. In Nederland gaat het om 21 procent van de ondervraagde ondernemers.

Uit het eerste onderzoek van de Europese Commissie naar corruptie blijkt dat dit de meest beproefde methoden zijn bij aanbestedingen door overheden:

1. De specificaties zijn zo specifiek dat er eigenlijk maar één bedrijf voor in aanmerking komt.

2. Bij het beoordelen van de biedingen is sprake van belangenverstrengeling.

3. De biedingen zijn frauduleus.

4. De beoordelingscriteria zijn onduidelijk.

5. Bieders hebben de specificaties zelf helpen vaststellen.

6. Vastgelegde procedures worden omzeild.

7. Er wordt een beroep gedaan op een noodsituatie...