Beschouwing / De herontdekking van de Amerikaanse schildertraditie

Wie leest er nou ooit een Amerikaans boek of kijkt er naar een Ame­ri­kaans schilderij, schreef de criticus Sydney Smith ergens in het begin van de negentiende eeuw. Niemand, meende hij in zijn retorische wanhoop. Voor hem en zijn tijdgenoten waren de tekortkomingen van de kunst van het nieuwe land maar al te duidelijk. Het klei­neren daarvan was gemeengoed en de opvatting dat wat er gemaakt en geschreven werd weinig voorstelde in vergelijking met de oude Europese kunst, was wijdverbreid. Wat er toch aan goeds geproduceerd werd, kwam uit handen van geëmigreerde of rondreizende kunstenaars uit Europa.

In het licht van de huidige hegemonie van de Amerikaanse kunst en cultuur klinkt de vraag van Smith ronduit pathetisch, maar nog geen zeventig jaar geleden kon zij, iets anders geformuleerd, rekenen op grondige uiteenzettingen. In intellectuele kringen werden de verschillen tussen de Europese en de Amerikaanse...