Er is witte rook. Maar in plaats van een nieuwe paus is er nu een onderhandelaarsakkoord tussen Onderwijsminister Ronald Plasterk en de werkgevers en werknemersorganisaties in het onderwijs. De docenten krijgen, boven op de in de toekomst af te spreken CAO-loonstijgingen, een structurele loonsverbetering van in totaal een miljard euro. Dat volledige bedrag wordt in 2020 gerealiseerd.

Toch reageren betrokkenen terughoudend. In NRC Handelsblad werd Walter Dresscher geciteerd, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb), die zei dat het akkoord ‘absoluut niet de definitieve oplossing van het lerarentekort’ is. Diens tegenspeler, voorzitter van de VO-raad Sjoerd Slagter, is het van harte met hem eens, getuige de uitspraak dat het ‘onverantwoord is om dit geld te laten liggen, ook al weten we dat het veel te weinig is’.

Het lijkt nuttig dit akkoord en het commentaar erop van Dresscher en Slagter even in een kwantitatief perspectief te plaatsen.

Kijk om te beginnen naar de...