John Kenneth Galbraith was adviseur van Amerikaanse presidenten als Roosevelt, Truman, Ken­nedy en Johnson. Kennedy stuurde hem als ambassadeur naar India. De docent aan Har­vard University – hij overleed een jaar geleden – maakte vooral naam als auteur van boeken over de vrije markteconomie en de industrialisering. In 1958 schreef hij zijn magnum opus, The Affluent Society, in het Ne­der­lands vertaald als De Economie van de Overvloed. Klinkt paradijselijk, maar het was kritisch bedoeld. In het Amerika van na de Tweede Wereldoorlog was een egoïstische maatschappij ontstaan, luidde de conclusie van de presidentiële adviseur. De particuliere rijkdom kon niet op, maar de investeringen in het publieke domein bleven achter. Bovendien nam de inkomensongelijkheid toe: steeds meer miljonairs, maar ook steeds meer mensen die in armoede leefden.

Zijn boek inspireerde Lyndon B. Johnson tot The Great Society, een hervormingsprogramma dat voor Amerikaanse verhoudingen ongekend was....