Arme Camiel Eurlings. De verkeersminister kreeg een golf van kritiek over zich heen vanwege het uitstel van zijn – met bravoure aangekondigde – kilometerheffing. Eurlings verdient echter een pluim; de minister houdt oog voor de complexiteit en de risico’s van het plan.

Anders dan de SP, VVD en PVV het graag hadden gezien, betekent het uitstel nog geen afstel. Daar­voor is het kilometerprijsplan, in ambtenarenjargon ‘An­ders betalen voor mobiliteit’ geheten, op papier ook te fraai. En heeft het te veel geschiedenis. Al twintig jaar broeden ambtenaren op een manier om weggebruikers te laten betalen voor hun specifieke weggebruik. Vóór Eur­lings hebben al vijf ministers het hoofd gebroken over tolpoortjes, passageheffingen en talloze andere vormen van rekeningrijden. Met het voortschrijden van de techniek zijn de plannen steeds mooier geworden.

Het systeem waar Eur­lings nu aan werkt, volgt de bewegingen van alle acht miljoen auto’s en tweehonderdduizend...