Dat het allemaal heel erg is met dat nieuwe kabinet weten we nu wel. Voorlopig is het desondanks ons kabinet – ook dat van VN-lezers – en is het zaak af te dalen in de diepten van het regeerakkoord om daar voornemens op te diepen die, nuchter beoordeeld, het uitvoeren waard zijn. Dat zijn er best veel. Lees even mee over de woningmarkt.

Het kabinet mag dan niet morrelen aan de hypotheekrenteaftrek – ja, een gemiste kans – het zet wel een paar forse stappen in de sociale huursector. Deze sector is groot, zo’n vier op de tien huizen, en dat is ook internationaal een zeer stevig aandeel. Waarom zouden in een rijk land als Nederland vier op de tien huishoudens gesubsidieerd moeten huren – publiek gesubsidieerd via de overheid of privaat via de woningbouwcorporaties? Het hoofdantwoord is natuurlijk omdat de kopers van huizen ook gesubsidieerd worden – we liggen allemaal aan het infuus. Maar als we het hervormen van de hypotheekrenteaftrek even overlaten aan een volgend kabinet, kunnen...