Een denkverbod, zo is de passage in het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie over wonen wel omschreven.

Die partijen bleken niet bij machte op dit onderwerp tot overeenstemming te komen, en kondigden in plaats daarvan de oekaze af dat tijdens deze kabinetsperiode geen studies zouden worden gedaan naar het onderwerp. Inmiddels moet de conclusie luiden: dat houden ze niet droog, de mannen en vrouwen van Balkenende IV. Het denkverbod leidt juist tot grote hersenactiviteit.

Vorige week informeerde ik u al over het denkwerk van Frank Bijdendijk, corporatiedirecteur van Het Oosten, in zijn essay Wonen zonder staatssteun (gratis te bestellen via 020-5885885). Die VN was nog niet uit of de VROM-raad publiceerde Tijd voor keuzes, perspectief op een woningmarkt in balans. In het begeleidende schrijven wijst voorzitter Meijdam minister Ella Voge­laar van Wonen, Wijken en Integratie er fijntjes op dat haar beleid voor de veertig probleemwijken weliswaar urgent en nodig is,...