‘We hebben nog nooit een premier gehad met zo weinig inhoud, die voor de essentie van de problemen volledig blind is, nog meer dan Balkenende’

‘De afgelasting van mijn Willem Arondeús Lezing omdat die, volgens PVV-afgevaardigde Hero Brinkman, te partijpolitiek zou zijn een dieptepunt van het afgelopen jaar? Een hóógtepunt, zou ik zeggen! Ik sprak de lezing op een alternatieve plek uit, als hagepreek. Ik heb nog nooit zoveel publiek gehad. Anders had er geen haan naar gekraaid. De bekendheid van de lezing is ook toegenomen. Met dank aan Hero Brinkman.

Nee, het dieptepunt van het jaar vind ik de eurocrisis. Ik word er tamelijk ongerust en zenuwachtig van, ik heb ook wel het een en ander gespaard. Als die crisis nog lang aanhoudt, vraag ik me af of de euro dit overleeft. Je kunt wel zeggen dat de discipline erin moet bij de deelnemende landen, maar je verandert een mentaliteit niet in twee maanden. Ik zie het vrij somber in, ik weet niet waar het eindigt. Dit is de erfenis van...