‘Het is mooi dat we na tweeënhalf jaar onderhandelen een pensioenakkoord konden sluiten. Het was de hoogste tijd om ons stelsel van de oudedagsvoorziening toekomstbestendig te maken. Met dit akkoord zetten we een aantal goede stappen in die richting. Alleen liet de manier waarop het besluitvormingsproces hierover binnen de FNV verliep, zien dat onze organisatie hard toe was aan vernieuwing. We hebben er last van dat besluiten over zoveel schijven gaan: de vakcentrale, de vakbonden, de bondsraden. Ik ben blij dat er eindelijk een doorbraak is en dat er nu gewerkt wordt aan een nieuwe vakbeweging die dichter bij de werknemers staat en meer jongeren trekt.

Schelden doet geen pijn, zei mijn moeder altijd. En in een organisatie met 1,4 miljoen mensen is het logisch dat je het niet altijd met elkaar eens bent. Natuurlijk had ik liever niet dat de twee grootste bonden tegen het pensioenakkoord stemden. Dat ze een motie van wantrouwen tegen me indienden, was ook geen hoogtepunt. Als je...