Den Haag

Vorig jaar schreef de Vlaamse journalist Bart Eeckhout het intelligente essay Het einde van het compromis. Politiek na Wilders en De Wever. Eeckhout, die voor De Morgen twaalf jaar lang de ontwikkelingen in de Brusselse Wetstraat op de voet volgde, wees op de treffende gelijkenis tussen de Nederlandse en de Belgische politiek: ‘In beide landen zien we dat politici en partijen die zich afkeren van de consensus en het compromis het vertrouwen van de kiezer krijgen.’ Een rake observatie op dat moment. België beschikte al maandenlang niet over een regering, in Nederland hadden VVD en CDA zich aan Geert Wilders uitgeleverd. Je afzetten tegen het establishment was de mode van de dag geworden. Eeckhout betreurde die ontwikkeling: ‘De positieve waarde van verzoening die de voorbije zestig jaar aan het concept compromis werd gehangen, is in de vergeethoek geraakt.’

Een jaar na het verschijnen van zijn boek zou de redacteur van De Morgen de vergelijking tussen Nederland en...