Sinds er in Nederland geen grote rellen uitbraken, is het beangstigend stil. Dat straatrellen zijn uitgebleven, betekent niet dat we niet alvast een debat kunnen voeren over de vraag wie er verantwoordelijk zou zijn geweest voor onlusten als die zich hier wel zouden hebben voorgedaan.

Een regering die repressie verkiest boven dialoog en die bezuinigt op sociale zekerheid roept het over zichzelf af dat er rellen hadden kunnen plaatsvinden in steden zowel binnen als buiten de Randstad. Dat het schandelijk is om eventueel winkels kort en klein te slaan, staat buiten kijf. Dat kan niet worden goedgepraat, zelfs als het in het geheel nog niet heeft plaatsgevonden.

Maar als we in Nederland met elkaar verder willen, zullen we moeten inzetten op onderwijs en werkgelegenheid. Oorlogsretoriek van politici is in zo’n geval zinloos. De schuld van potentiële rellen bij immigranten leggen, is kwaadaardig. Bovendien gaat dat voorbij aan het feit dat er ook veel immigranten slachtoffer hadden...