Nieuws!

Wie is de schuldige? Scheringa, Lakeman, Wellink, Bos? De Volkskrant? De vraag is al talloze malen gesteld, maar een overzichtelijk antwoord heeft dat nog niet opgeleverd. Dat kan ook niet, want het faillissement van DSB is het gevolg van een samenloop van omstandigheden: zelfs wanneer iemand kon aantonen dat het heel anders was gelopen als bepaalde personen hadden ingegrepen of juist hun mond hadden gehouden, zou dat geen echte ‘oplossing’ van de zaak betekenen.

Toch kan bijna niemand het laten om te speculeren, en ook niet-economen verkondigen soms met grote stelligheid dat ze een manier hebben bedacht om dergelijke rampen in de toekomst te voorkomen. Daarbij worden onvermijdelijk vergissingen gemaakt, maar soms zijn de denkfouten wel heel extreem.

In de Volkskrant betoogde de socioloog Olav Velthuis vorige week dat er een gedragscode zou moeten komen voor journalisten, zodat die in het vervolg hun mond houden als ze ontdekken dat een bank op omvallen staat. De belangen...