Economie

Stel, uw dokter stelt een ingrijpende operatie voor. Of de ingreep positief resultaat heeft, kan ze niet onderbouwen. Onderzoek naar de effecten is nooit gedaan. En evaluaties van soortgelijke mislukte operaties, negeert de dokter bewust. Zou u de operatie ondergaan? Natuurlijk niet. U zou de dokter aangeven bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij. En terecht.

Niet alles wat artsen doen is wetenschappelijk onderbouwd. Toch is hun streven zoveel mogelijk ‘evidence based’ te werken. Het effect van medicatie, operaties en behandelingen móét bewezen effectief zijn, voordat dokters het op hun patiënten uitproberen. Dat vinden we vanzelfsprekend.

Hoe anders is dit voor politici en ambtenaren. Waar het artsenkorps bestaat uit wetenschappelijk verantwoord werkende vaklui met slechts enkele beunende kwakzalvers, is het bij de overheidsdienaren andersom: een kleine minderheid vecht fanatiek voor evidence based-beleid, terwijl de meerderheid er lustig op los kwakzalft.

Zo...