Informatie zou voor iedereen beschikbaar moeten zijn, maar in de praktijk komt het erop neer dat een paar bedrijven een ‘quasi-monopoliepositie’ hebben in de informatievoorziening. Zo heeft Apple een deal gesloten met mediamagnaat Rupert Murdoch om het nieuws uit zijn media-imperium via de Apple-cloud aan te bieden. Het artikel eindigt Zizekiaans radicaal: we denken dat we in een vrije maatschappij leven, maar in feite wordt onze informatie gecontroleerd op een manier die weinig afwijkt van de censuur die de Chinese regering toepast.