Beschouwing / Intense collage-roman van Michael Ondaatje

Er zijn schrijvers die in de ogen van de wereld tot het einde van hun loopbaan, misschien wel voorgoed, verbonden zijn met een boek, een roman. De roman waarmee ze hun naam vestigden, of die als de kern van hun schrijverschap wordt beschouwd, een hoogtepunt in een landschap dat door de tijd dan allengs wordt teruggedrongen, dat vervaagt en bijna onbestaand wordt. Ofschoon Michael Ondaatje (1943) voor en na The English Patient (1992) vele boeken schreef, romans, memoires en talrijke bundels poëzie, wordt hij mede door het succes van de gelijknamige speelfilm bijna vereenzelvigd met deze ene roman. Booker Prize-winnaar en Oscarwinnaar met een verhaal dat als een film op ons netvlies staat, dat zelfs als een film over de geschiedenis en de wereld ligt, zoveel heeft Ondaatje er met zijn taal in aangeraakt en bewogen.

Wie zijn jongste roman Divisadero leest, en de indringende passages die Ondaatje wijdt aan de bewuste,...