NRC neemt dit alles bloedserieus? Dat doet nou bij mij méér dan gezonde bezorgdheid opwellen.

De methode is zo aantrekkelijk dat maar weinig redacties er nooit voor zijn bezweken. Stel, je wilt aandacht besteden aan thema X, vanuit de veronderstelling dat thema X lééft onder het volk.

Zelf op pad gaan om uit te vinden of de werkelijkheid strookt met je premisse is te ingewikkeld, te duur, te tijdrovend. Dus wat doe je? Je geeft opdracht om een ‘representatieve’ peiling te houden. Niet veel later kun je de bevindingen publiceren – uiteraard gelardeerd met grafieken en commentaren.

Afgelopen weekend wijdde NRC Handelsblad zijn complete opiniekatern aan zo’n onderzoek, ditmaal naar ‘de angst van Nederland’. Bureau Motivaction vroeg 835 landgenoten naar hun zorgen. Hoe het aan de respondenten was gekomen (waren het zelfaanmelders?), hoe de stellingen precies waren geformuleerd – het bleef in nevelen gehuld. Wij lezers moesten het doen met een grafische weergave...