Economie / Robert en Edward Skidelsky

Never waste a good crisis, moeten vader en zoon Skidelsky hebben gedacht. In hun recent vertaalde boek Hoeveel is genoeg? zetten zij vraagtekens bij een op permanente groei ingerichte economie. Door te stellen dat we geobsedeerd zijn door geld en zo ‘het goede leven’ uit het oog verliezen, appelleren ze aan de sinds de kredietcrisis breed gedeelde onlustgevoelens.

Dit boek verdient alleen al de aandacht vanwege de staat van dienst van Robert Skidelsky, de vader: hij schreef onder andere een veelgeprezen biografie van John Maynard Keynes. Keynes is ook het uitgangspunt van Hoeveel is genoeg? In 1930 publiceerde hij het essay Economic Possibilities for our Grandchildren, waarin hij voorspelde dat in 2030 het bruto binnenlands product (bbp) zou zijn vervier- tot verachtvoudigd, terwijl de werkweek zou zijn geslonken tot vijftien uur. Technische innovaties zouden mensen het werk uit handen hebben genomen, zodat ze zich konden wijden aan wat...