Nieuws!

Ab Klink is volgens Cees Veerman ‘het geweten van het CDA’. Wat Veerman daar precies mee bedoelt wil hij niet zeggen, maar aangezien hij de opvattingen van Klink over samenwerken met Wilders deelt – ook Veerman schreef immers een protestbrief – zal het wel een soort compliment zijn geweest.

Dat Veerman hier verder niet op in wil gaan, is ongetwijfeld om de ruzie binnen het CDA niet nóg verder op te stoken; maar hoe hij het ook bedoelde, hij moet het toch zorgelijk (en dus kwalijk) vinden als het geweten van zijn partij besluit om de fractie te verlaten. En nu? Is de CDA-fractie nu gewetenloos? Of kan Klink ook van buiten de fractie als partijgeweten blijven dienen? Want vanzelfsprekend blijft hij lid, net als Veerman trouwens.

Ook buiten het CDA wordt met respect en bewondering over Klink en zijn beslissing gesproken. Volgens het hoofdredactionele commentaar in de Volkskrant van dinsdag heeft Klink ‘een principiële en juiste consequentie getrokken uit de gebeurtenissen...