Circa 1 procent van Shells investeringsbudget gaat naar duurzame energie. De rest is nog steeds olie, olie, olie.

‘Alles wijst er op dat de Noordzee een spilfunctie gaat vervullen in de Nederlandse energietransitie,’ schrijft Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, in de nieuwste editie van haar bedrijfsblad Venster. Windenergie speelt daarin ‘de hoofdrol’, maar vergeet niet dat ‘de Noordzee al decennialang een bron is van energie door met name de winning van olie en gas,’ schijft ze. ‘Dat blijft zo, maar wel in toenemende mate in combinatie met wind als energiebron.’

Het uitgangspunt van Van Loon klinkt redelijk: duurzame energie is noodzakelijk, maar voorlopig kan de wereld niet zonder fossiele brandstoffen. Wind en olie gaan hand in hand.

Vorige maand sloot Shell zich op de Nationale Klimaattop aan bij een coalitie van veertig bedrijven die pleiten voor een heuse klimaatwet. Hierin moeten wettelijk verankerde doelen staan om er voor te zorgen...