We geven ze elke dag geld. Van sommige weten we dat ze geen smetteloos blazoen hebben, andere vertrouwen we blind: voedselbedrijven.

Voedselbe­drij­ven behoren tot de grootste en meest invloedrijke private partijen in de wereld. De tien grootste zetten 1 miljard dollar om – per dag. Ze zijn invloedrijk vanwege dit bedrag, maar ook omdat ze in veel (arme) landen aan de basis staan van de economie: voedselproductie. Landrechten, watergebruik, uitstoot van CO2, om maar een paar facetten te noemen, in al deze sectoren spelen voedselbedrijven een cruciale rol. ‘Bijna één miljard mensen lijden dagelijks honger,’ schrijft Oxfam International in het vorige week verschenen rapport Behind the brands, ‘en velen van hen leveren het land, de arbeid en de grondstoffen die deze bedrijven nodig hebben voor hun producten.’

Hoe gaan deze bedrijven om met de verplichtingen die deze invloed met zich meebrengt? Oxfam legde ze langs een morele meetlat, opgebouwd uit zeven thema’s die van...