Goed nieuws: steeds minder cosmetica bevatten plastic bolletjes. Deze bolletjes dragen bij aan een van de gênantste vervuilingen: de plastic soep. Zeeën en oceanen zijn vergeven van plastic dat de mens na gebruik achter zich laat slingeren. Vogels, vissen en andere zeedieren stikken in de plastic resten. Jaarlijks komt er circa 4,7 miljoen ton plastic in de zee, oftewel twaalfduizend ton per dag. UNEP, de milieutak van de VN, becijferde dat zee-afval jaarlijks naar schatting honderdduizend zoogdieren en minstens één miljoen vogels op zee het leven kost. Het is overigens een mythe dat zich in de oceanen zoveel troep verzamelt dat je er bijna over kunt lopen. Onderzoek uit 2001 vond een maximale dichtheid van 5,1 milligram plastic per vierkante meter, veel minder dan je kunt zien. Plastic valt door zonlicht en zout water uiteen in microscopische deeltjes. Evengoed staat vast dat de plastic resten schadelijke gevolgen hebben voor zeedieren en de soort die boven aan de voedselketen...