et land dat beroemd is om zijn windmolens, houdt vooral van fossiele energie. Altijd zo geweest. ‘Al vanaf de zestiende eeuw draait Nederland voornamelijk op fossiele brandstoffen,’ schreef Ad Maas, conservator in Museum Boerhave vorig jaar in een opiniestuk in NRC Handelsblad. In de zestiende eeuw werd brandhout schaars in Europa en schakelde Nederland over op een van haar bodemschatten: turf. ‘Nederland was de eerste fossielenbrandstofeconomie van de wereld,’ concludeert Maas.

In 1885 diende het volgende hoogtepunt in onze fossiele brandstofverslaving zich aan. Op Sumatra werd de Bataafsche Petroleum Maatschappij opgericht, een bedrijf dat zou uitgroeien tot de grootste multinational ter wereld: Shell. Nog geen eeuw later, in 1959, werd onder de bietenakker van boer Boon in Slochteren aardgas ontdekt. Het gas zou een van de belangrijkste bronnen van onze naoorlogse welvaart worden. Het einde van onze voorliefde voor fossiel is nog niet in zicht. Momenteel worden immense...