Evert Nieuwenhuis houdt duurzaamheidsclaims tegen het licht.

Niets werkt beter om klimaatverandering enigszins binnen de perken te houden dan een mondiale belasting op het uitstoten van CO2. Hoe hoger de belasting, hoe minder CO2 er geproduceerd wordt en hoe aantrekkelijker groene energie zal zijn. Het is ook eerlijk: de vervuiler betaalt. U heeft het mij – maar ook verstandige mensen en geestdriftige activisten – vaak genoeg horen betogen.

Houd u vast: zes grote oliemaatschappijen pleiten in een brief aan de Verenigde Naties voor precies deze maatregel. Staat de wereld op z’n kop?
Er is nog meer goed nieuws om achterdochtig van te worden. Shell kondigde op zijn jongste jaarvergadering aan te publiceren over de gevolgen van klimaatverandering voor zijn bedrijfsresultaten – niet te verwarren met de gevolgen van de bedrijfsactiviteiten op klimaatverandering, maar toch: ’s werelds op een na grootste oliemaatschappij neemt klimaatverandering serieus. Ook hoopgevend: in