Waarom zijn banken blind voor de ethische afwegingen van hun kleinere zakelijke klanten?

wanneer we het bedrijfsleven de maat nemen, richten we ons vooral op de grote vissen: multinationals, internationale banken of obscure investeringsmaatschappijen. Maar hoe zit dat met die duizenden kleine vissen van het midden- en kleinbedrijf (mkb)? ­Bakkers, reclamebureaus en kleine fabrieken vormen 99 procent van alle Nederlandse bedrijven. Het mkb (bedrijven met minder dan 250 werknemers en een jaaromzet kleiner dan vijftig miljoen euro) is verantwoordelijk voor ruim de helft van de omzet in het bedrijfsleven en biedt werk aan circa zestig procent van de werknemers. De kleine vissen vormen samen een enorme school.

Johan Graafland, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en gespecialiseerd in bedrijfs­ethiek, voerde een groot onderzoek uit naar maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij midden- en kleinbedrijven. Graafland: ‘Het mkb heeft daar moeite mee. Ze ontberen geld en...