soms is het goede de vijand van het goede. Zo zijn wij enerzijds voor het verbranden van hout en andere biomassa in elektriciteitscentrales. Veel beter dan gas of kolen verstoken: de CO2 die daarbij vrijkomt, zat miljoenen jaren onder de grond en verstoort het natuurlijke evenwicht, met broeikaseffect en klimaatverandering tot gevolg. Bij het stoken van houtsnippers in een elektriciteitscentrale komt er ook CO2 vrij, maar dit is geen ‘nieuwe’ CO2. De boom heeft het tijdens zijn leven uit de lucht gehaald, omgezet in hout, en nu komt het weer vrij. Anderzijds zijn wij voorstander van hergebruik van afval. Van sloophout kun je bijvoorbeeld spaanplaten en pallets maken.

Door een subsidieregeling is het verstoken van biomassa echter de vijand van hergebruik geworden. Hout en andere producten die prima gerecycled konden worden, verdwijnen nu in de ovens van elektriciteitscentrales. Het recent verschenen rapport Biomassa als grondstof of als brandstof van Greenpeace, Natuur &...