zonder een mobiele telefoon bestaan we niet. Des te merkwaardiger dat er geen eerlijke en duurzame telefoons te koop zijn. Zelfs de veel bejubelde Fairphone is niet helemaal fair, maar dat is de Nederlandse start-up vergeven. Het doel van het project is immers om aan te tonen hoe moeilijk het is om een eerlijke telefoon te maken, en hoe makkelijk de grote elektronicaproducenten zich ervan afmaken.

Waarvan akte. Want hoe eerlijk en duurzaam zijn mobiele telefoons eigenlijk? De Nederlandse ngo Rank a Brand zocht het uit en komt met ontnuchterende resultaten. De organisatie hield het duurzaamheidsbeleid van twintig fabrikanten van mobiele telefoons (en andere gadgets, zoals tablets) tegen het licht. De criteria zijn onder te verdelen in drie categorieën: tegengaan van klimaatverandering, gebruik van giftige stoffen en de arbeidsomstandigheden waaronder de gadgets worden gemaakt.
De winnaar is, het zal u niet verbazen, Fairphone. Het bedrijf haalde echter niet de hoogste score A,...